پیام دکتر نجفی ریاست محترم سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در خصوص نمایشگاه تخصصی تولیدات برتر صنایع کوچک ایران

سازمان صنايع كوچك وشهركهاي صنعتي ايران (ISIPO) از طلايه داران توسعه اقتصادي كشور و متولي رشد و پيشرفت صنايع كوچك و متوسط در چارچوب سياست هاي دولت تدبير و اميد محسوب مي شود و در اين سال جديد بيش از پيش به اين مهم توجه دارد زيرا شعار زيبنده ;حمايت از كالاي ايراني; به فرموده مقام معظم رهبري زينت بخش صفحات تعالي اقتصادي كشور قرارگرفته و ثبت شده استدر اين روزگار، نمايشگاههاي توانمندي و عرضه محصولات به مدد حضور بلامنازع وسايل ارتباط جمعي و استقبال گسترده جوامع از آن، داراي ;پتانسيل بالقوه اي است كه سازمان ها مي توانند به فراخور بسترهاي زيرساختي خود از اين خوان ذيقيمت بهره مند شوند و ضمن معرفي محصولات خود،; نيازهاي مشتريان را شناسايي و در صدد رفع آن برآيند.

به همين منظور نخستين نمايشگاه توليدات برترصنايع كوچك ومتوسط ايران با تكيه بر معرفي توانمنديهاي شركت هاي حاضر در شهركهاي صنعتي ايران و شناسايي بازارهاي هدف جهت ارائه خدمات و محصولات شركت هاي ذيربط برگزار شده و اين اطمينان هست كه ما به عنوان يك سازمان توسعه اي و بر اساس اهداف و مأموريت هاي خود هم راستا با موازين و سياست هاي دولت محترم به نحو شايسته اي اين كار را به ثمر برسانيم و بكوشيم با اتكا به یاری خداوند سبحان و سرمایه اعتماد گران;سنگ شما همراهان همیشگی، با تداوم روند رو به رشد خود، خدمات مورد نیاز سرمایه;گذاران، صنعتگران، کارآفرینان و تولیدکنندگان را بهتر از گذشته فراهم كنيم تا با بهبود مستمر فضای كسب و كار، ارتقاء ارائه خدمات، كیفی;سازی شهرك;سازی و حمایت از صنایع کوچک و متوسط، گام;های بلندتری در مسیر توسعه صنعتی، صیانت از تولید و کسب استقلال اقتصادی ایران اسلامی برداريم.

از خداوند سبحان خواهانيم كه در انجام اين رسالت بزرگ ياريمان كند و آينده اي تابناك و درخشان را براي ميهن عزيزمان مقدر فرمايد