قابل توجه مشارکت کنندگان در اولین نمایشگاه صنایع کوچک ایران، به استحضار میرساند شرکتهایی که اطلاعات خود را تکمیل نموده و در انتظار تایید میباشند در پایان وقت اداری دوشنبه میتوانند نقشه های جانمایی خود را از طریق پنل دریافت نموده و بقیه مراحل ثبت نام خود را طی نمایند، شرکتهایی که هنوز به مرحله در انتظار تایید نرسیده اند لطفا هرچه سریعتر نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام فرمایند، باتشکر ، ستاد برگزاری