به اطلاع مي‌رساند كارگاه آمادگي همكاري با شركتهاي آلماني فردا ساعت 13 و كارگاه توسعه صادرات صنايع كوچك ساعت 14 در طبقه دوم شبستان مصلي برگزار خواهد شد. براي شركت كنندگان گواهينامه صادر خواهد شد.