سريعا با مراجعه به وبسايت www.smeiran.isipo.ir براي ثبت نام كارگاه ها در پايين صفحه سايت مراجعه كنيد، ظرفيت محدودي باقيمانده است.