شروع

٢٢ مرداد ١٣٩٧

ويژه معاونين صنايع كوچك استاني - تشريح كامل سامانه كارا (نحوه تكميل درخواست، گزارش گيري و ارايه گزارش توجيهي) - استاد: مهندس رامين اسدي
شروع:
16:00:00
پایان:
20:00
پایان