شروع

٢٣ مرداد ١٣٩٧

استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير در واحد صنعتي (پنل خورشيدي) - استاد: روستا بهزادي
شروع:
14:00:00
پایان:
16:00
پایان