اولین نمایشگاه صنایع کوچک ایران
  قوانین و مقررات اولین نمایشگاه صنایع کوچک ایران

بمنظور رعایت مسائل حفاظتی و امنیتی جهت ارتقای ضریب ایمنی و کاهش خطرات و سوء استفاده های احتمالی در زمان برگزاری نمایشگاه، موارد ذیل به کلیه مشارکت کنندگان و کارکنان و مسئولین غرفات ابلاغ می گردد:
۱- تعداد افراد حاضر در غرفه و کلیه کارکنان موظفند در زمان ورود و در ساعات كار نمایشگاه کارت شناسایی را بر روی سینه نصب کنند.
۲- درب سالن ها هر روز ۳۰ دقیقه قبل از آغاز بكار نمایشگاه برای مشاركت كنندگان باز می گردد و مسئولیت حفاظت از اموال تا پایان زمان بازدید نمایشگاه بر عهده مسئولین غرفه می باشد، لذا از همه مسئولین محترم غرفه ها در خواست می گردد راس ساعت مقرر در محل حضور بهم رسانند.
۳- مشاركت كنندگان مجاز به تعطیلی غرفه، سالن و یا محل نمایش كالاهای خود در طول ساعات رسمی بازدید نمی باشند.
۴-نگهداری چراغ های بدون حفاظ و یا وسایل شعله زا در داخل غرفه ها و سالن ممنوع است. همچنین نگهداری مواد نفتی و سایر مواد آتش زا در داخل غرفه مجاز نیست. مشاركت كنندگانی كه به وسایلی از قبیل نفت و سایر مواد قابل اشتعال برای نمایش كالاهای خود نیازمندند باید قبلاً هماهنگی های لازم را با ستاد برگزاری نمایشگاه انجام و بر اساس دستورالعمل مربوطه اقدام نمایند.

۵- با توجه به اینكه برق سالن ها در پایان هر روز قطع می گردد، لازم است غرفه داران نسبت به خاموش نمودن كلیه وسایل برقی خود قبل از خروج از سالن ها اقدام نمایند. همچنین شرکت کنندگانی که در داخل غرفه از یخچال استفاده می نمایند و یا محصولات انجمادی یا فاسدشدنی عرضه می نمایند، تقاضا می گردد در زمان ثبت نام کتبا به ستاد اعلام گردد.
۶-خروج هرگونه کالا پس از افتتاح نمایشگاه مستلزم ارائه برگ مجوز خروج کالا از سالن می باشد.
۷- تخلیه غرفه ها منوط به ارائه برگه خروج کالا می باشد.
۸- غرفه دار متعهد است از انجام هرگونه تشنج و درگیری که موجب بی نظمی در محیط نمایشگاه شود پرهیز نماید، بدیهی است در غیر اینصورت ستاد مجاز به اتخاذ هرگونه تصمیمی از جمله تعطیلی غرفه خاطی می باشد و غرفه دار حق اعتراض در مراجع قضایی و انتظامی را از خود سلب می نماید.

9- چنانچه مشارکت کننده خود اقدام به ساخت غرفه نماید ضمن معرفی کتبی پیمانکار غرفه سازی خود، باید نقشه های ساخت غرفه را در زمان تعیین شده به ستاد برگزاری نمایشگاه تحویل دهد. در صورت تایید و پرداخت وجه التزام پیمانکار به عنوان ضمانت برای تخلیه غرفه و سالن اقدام به ساخت نماید.

10- کلیه عملیات اجرایی چیدن کالا و آرایش و آماده سازی غرفه ها باید 6 ساعت قبل از افتتاح نمایشگاه به اتمام برسد و کلیه وسایل غرفه سازی از سالن نمایشگاه خارج گردد. در صورت خسارت وارده به سایر غرفه ها و یا تجهیزات نمایشگاه، مشارکت کننده مکلف است طبق ارزیابی برگزار کننده خسارت را پرداخت نماید. برگزارکننده نظافت کلی نمایشگاه را برعهده خواهد داشت. شرکت کنندگان مسئول نظافت غرفه های خود می باشند که می بایست قبل از شروع ساعت بازدید انجام گیرد.

11- جمع آوری و بسته بندی کالاهای مورد نمایش باید یک روز پس از پایان نمایشگاه انجام گیرد. چنانچه شرکت کننده نتواند ظرف مدت تعیین شده غرفه را تخلیه و یا به علت بروز اختلاف از خروج کالای مشارکت کننده جلوگیری شود برگزار کننده مجاز است ضمن تخریب غرفه نسبت به جابجایی کالاها به انبار اقدام نماید.

12- در صورتی که مشارکت کننده تا یک ماه نسبت به دریافت کالا اقدام نمود تنها هزینه انبار از مشارکت کننده دریافت خواهد شد. چنانچه پس از یک ماه نسبت به ترخیص کالا و تسویه حساب اقدام نکند کلیه کالاها به نفع برگزارکننده ضبط خواهد شد. در صورتی که ارزش اجناس ضبط شده کمتر از هزینه های مربوط و خسارات وارده باشد برگزارکننده می تواند نسبت به دریافت ما به التفاوت آن اقدام نماید.

13- ارتفاع مجاز غرفه سازی 270 سانتیمتر از کف سالن نمایشگاه می باشد.

14- در صورت نمایش کالاهای سنگین و حجیم و یا نیاز ماشین آلات و تجهیزات نمایشی به ابعاد خاص یا با ارتفاع بیش از 2 متر، لازم است مراتب جهت هماهنگی لازم با ذکر تعداد، وزن و ابعاد در زمان ثبت نام کتبا به ستاد اعلام گردد.

15- مشارکت کنندگان مسئول پرسنل خود و حفظ و نگهداری اقلام نمایشی، کالاها و وسایل خود در ساعات بازدید نمایشگاه در داخل غرفه می باشند و برگزارکننده در این مورد تعهدی ندارد. لذا ضروری است مشارکت کنندگان نسبت بیمه غرفه خود در مقابل آتش سوزی و سایر حوادث بیمه نمایند.
16- مسئولیت حفظ اموال و نگهداری كالاها از هنگام ورود كالاها تا خروج آنها از محوطه نمایشگاه در طول ساعت كار و بازدید از نمایشگاه به عهده مشاركت كنندگان و پس از پایان ساعت كار و پلمپ سالن ها به عهده شركت نمایشگاه ها می باشد.
17- بدیهی است با عنایت به مطالب فوق الذکر و همچنین با توجه به ضوابط و مقررات جاری در نمایشگاه های بین المللی ایران ارائه شده از طرف سازمان توسعه تجارت ایران، چنانچه عدم رعایت حفاظتی و امنیتی در آن غرفه مشاهده و یا باعث بروز خسارت ها مالی و جانی گردد بر اساس دستورالعمل نسبت به تعطیلی غرفه اقدام خواهد شد.
18- در صورتی كه حضور و یا نحوه عرضه محصولات و خدمات از روش های خارج از عرف و مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و همچنین مقررات جاری نمایشگاههای بین المللی ایران ارائه شده از طرف سازمان توسعه تجارت ایران باشد، مدیریت امور برگزاری مجاز به جلوگیری از ادامه كار غرفه بوده و مشاركت كننده حق اعتراض را از خود سلب خواهد نمود.

اینجانب ............................... نماینده شرکت .....................................با اطلاع و پذیرش کلیه شرایط فوق و همچنین شرایط عمومی نمایشگاه ها تدوین شده توسط شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران اقدام به ثبت نام می نمایم.       

test