اولین نمایشگاه صنایع کوچک ایران
  خیابان های منتهی به مبادی نمایشگاه
  • ایستگاه متروی مصلی-خط شماره 1(خط قرمز)-مصلی بزرگ امام خمینی (ره)
  • خیابان شهید دکتر بهشتی (عباس آباد)-روبروی خیابان میرعماد-مصلای بزرگ امام خمینی(ره)
  • ایستگاه متروی شهید بهشتی تقاطع خط یک و سه متروی تهران-ورودی از ضلع جنوبی مصلی امام خمینی
test